Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến...2024 - 2025

Thứ năm - 11/07/2024 03:50

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến...2024 - 2025

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI

 

 
 
 

                       Số:  19   /KH-HLH

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  
 
 

             Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2024
 

KẾ HOẠCH
 

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,
người tốt việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình
 tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2025

--------------------

Thực hiện Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc việc tốt; biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 29/6/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2025; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội triển khai, phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

1. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT) trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố, qua đó kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện gương ĐHTT, NTVT; tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các gương ĐHTT, NTVT, lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp trên địa bàn Thành phố.

3. Các đơn vị trong Khối thi đua thuộc Hội Liên hiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên sáng tác, viết về gương ĐHTT, NTVT theo các chủ đề, chủ điểm bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1.Tên cuộc thi: Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2025.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và hội viên các Hội chuyên ngành trong toàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

3. Nội dung, hình thức thi:

3.1. Nội dung

Phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2. Hình thức

Người dự thi (tác giả hoặc nhóm tác giả) viết bài dự thi bằng hình thức bài viết hoặc tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…).

3.3. Quy định về bài thi

1. Bài viết hoặc tác phẩm báo chí dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, rõ con người, rõ địa chỉ nơi ĐHTT, NTVT cư trú hoặc học tập, công tác, không hư cấu. Các gương ĐHTT, NTVT là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và Thành phố; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

2. Mỗi tác phẩm báo chí, bài viết không quá 2000 từ (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên khổ giấy A4; tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng không quá 07 phút.

3. Các bài viết dự thi phải ghi đầy đủ thông tin người dự thi (bao gồm: họ và tên, địa chỉ cư trú hoặc đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ). Khuyến khích các tác phẩm, bài viết kèm theo ảnh chân dung và hoạt động của nhân vật. Các tác phẩm báo chí phải được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, Hà Nội.

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

Thời gian tổ chức Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 05/03/2025.

5. Giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi của Thành phố tặng giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giảcó tác phẩm đoạt giải theo cơ cấu gồm:

1. Giải Đặc biệt: 01 giải trị giá 20.000.000 đồng

2. Giải Nhất: 02 giải, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (01 giải dành cho tác phẩm báo chí, 01 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

3. Giải Nhì: 04 giải, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng (02 giải dành cho tác phẩm báo chí, 02 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

4. Giải Ba: 06 giải mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (03 giải dành cho tác phẩm báo chí, 03 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

5. Giải Khuyến khích: 30 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (15 giải dành cho tác phẩm báo chí, 15 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

6. Giải phụ: Là các tác phẩm báo chí và bài viết dự thi được xét vào vòng chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm, bài viết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Hội Liên hiệp:

- Là cơ quan tham mưu cho Thường trực Hội (Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Hội) các hoạt động của cuộc thi; xây dựng kế hoạch, có kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên sáng tác, viết về gương ĐHTT, NTVT theo các chủ đề, chủ điểm bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.

- Tổ chức tiếp nhận các thông tin giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Liên hiệp thẩm định và kịp thời khen thưởng, giới thiệu gương tiêu biểu để Thành phố khen thưởng. Tiếp nhận bài viết, các tác phẩm tham dự Cuộc thi để Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Liên hiệp lựa chọn các bài viết, tác phẩm có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi để tham gia cấp Thành phố.

2. Các đơn vị trong Khối thi đua thuộc Hội Liên hiệp:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phát động rộng rãi Cuộc thi trong cán bộ, CNVCLĐ và toàn thể hội viên tham gia cuộc thi.

- Thường xuyên giới thiệu và tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên hệ thống thông tin nội bộ (Tạp chí Người Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội điện tử, các trang thông tin điện tử của các hội chuyên ngành…).  

 
Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT Thành phố; (để b/c)
- Khối thi đua số 12;
- Khối thi đua Hội Liên hiệp; (để thực hiện)
- Lưu VT./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
             NSND. Trần Quốc Chiêm
                                (Đã Ký)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây