CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Thứ sáu - 30/10/2020 22:02

Cầu đi bộ ở TP Việt Trì

Cầu đi bộ ở TP Việt Trì
 

    Hội Nhà văn Hà Nội nhận được Công văn của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Phú Thọ, kèm theo CV của Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đất tổ Hùng vương Thông báo về Thể lệ của cuộc vận động sáng tác ca khúc này. BBT xin đăng tải toàn bộ nội dung hai Công văn nói trên để anh chị em văn nghệ sĩ và bạn đọc tiện theo dõi, tìm hiểu và tham gia:


UBND TỈNH  PHÚ THỌ                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  726/SVHTTDL-QLVH&GĐ                                                                    Phú Thọ, ngày  26  tháng 10 năm 2020
V/v hỗ trợ tuyên truyền  Cuộc vận động      
sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương
 
 
 
Kính gửi: -  Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;
- Hội Liên hiệp-Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố.
            

    Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc phối hợp tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương; Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương.

    Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương đã ban hành Thông báo số 415/TB-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2020 về Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương (gửi kèm theo Công văn này).

    Nhằm thông báo rộng rãi và mời gọi đông đảo các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương đến các hội viên, các cá nhân tổ chức trên địa bàn thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động và đăng tải Thông báo Thể lệ Cuộc vận động trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trong thời gian từ khi nhận được văn bản này đến hết tháng 5 năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị để Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên;                
- UBND tỉnh (B/c);                      
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, PGĐ (Ô. Trung);
- VP, TTVH&CP, Đoàn NT tỉnh;                         
- Lưu: VT, QLVH&GĐ.
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
( Đã ký )
 
Nguyễn Việt Trung
     
 
   SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH  PHÚ THỌ - HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM     
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG                                
        SÁNG TÁC CA KHÚC  VỀ                                           
    
Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2020

         ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG                                                                    
     Số: 415/TB-BTC
                                                                       
THÔNG BÁO
THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC
VỀ ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG
––––––––
1. Đối tượng tham gia
- Các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên ở mọi lĩnh vực, ngành, nghề yêu thích sáng tác âm nhạc, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có quyền tham gia.
- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Ban thư ký không đăng ký tác phẩm tham gia.
2. Quy định về tác phẩm
          2.1. Chủ đề
Tác phẩm tham gia cuộc vận động tập trung sáng tác vào các chủ đề sau:
- Phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc từ thời đại Hùng Vương dựng nước cho đến hôm nay; Ca ngợi công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân.
- Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ nỗ lực đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới.
- Phản ánh được bản sắc văn hóa của các dân tộc đang chung sống trên quê hương Phú Thọ.
- Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Thọ.
- Khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu hát Xoan và dân ca Phú Thọ.
2.2. Quy cách tác phẩm
- Thể loại ca khúc là tác phẩm sáng tác mới, chưa dự thi hoặc tham gia các cuộc vận động sáng tác khác; tác phẩm không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả. Sau khi tác phẩm dự thi đoạt giải, trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.
- Số lượng bài tham gia: Mỗi tác giả gửi không quá 02 ca khúc trong suốt cuộc vận động.
3. Quy định về hồ sơ tham gia
- Các ca khúc tham gia cuộc vận động được thể hiện bằng văn bản, trên khổ giấy A4, dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả (có thể gửi kèm đĩa CD, DVD thu âm tác phẩm dự thi, trên bìa đĩa CD ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về Phú Thọ).
- Các tác phẩm tham gia cuộc vận động gồm: bản ký âm và đĩa thu âm tác phẩm tham gia (nếu có). Phiếu đăng ký tham gia được cho vào 01 bì thư lớn, ngoài bì thư ghi rõ Bài tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương, dán kín gửi về Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ - đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm -Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ; E-mail: nghiepvuvanhoapt@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 02103843643 hoặc 0972252057 (đồng chí Nguyễn Thị Xuân Ngàn - Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình).
Phiếu đăng ký tham gia cuộc vận động cần đầy đủ các nội dung như: Tên tác giả đăng, nghệ danh (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc; Tên tác phẩm; số lượng tác phẩm (Mẫu Phiếu đăng ký tham gia cuộc vận động kèm theo Kế hoạch này).
- Thời gian nhận tác phẩm: từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2021.
4. Xét chọn và công bố tác phẩm đoạt giải
- Việc xét chọn tác phẩm đoạt giải do Hội đồng thẩm định (gồm các nhạc sĩ uy tín của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tham gia) quyết định.
- Lễ công bố và trao giải dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ.
5. Cơ cấu giải thưởng
- Hình thức khen thưởng: Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận và tiền giải thưởng cho ca khúc đạt giải.
- Cơ cấu giải thưởng:
+ 01 giải Nhất: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).
+ 02 giải Nhì, mỗi giải: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).
+ 03 giải Ba, mỗi giải: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).
+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 10.000.000 (Mười triệu đồng).
Ban Tổ chức sẽ chọn một số ca khúc đạt giải cao để tập luyện và biểu diễn trong Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc vận động.
* Lưu ý:
- Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác giả phần nhạc được hưởng 70% giá trị tiền thưởng của tác phẩm; Tác giả phần lời được hưởng 30% giá trị tiền thưởng của tác phẩm và được nhận bằng Giải thưởng như tác giả phần nhạc.
- Các khoản tiền giải thưởng sẽ chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Sử dụng tác phẩm
- Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương không nhằm mục đích kinh doanh.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng tất cả các tác phẩm tham gia Cuộc vận động của các tác giả để phục vụ công tác tổ chức Cuộc vận động vận động hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, tuyên truyền, xuất bản, sử dụng trong các chương trình văn hóa nghệ thuật hoặc sự kiện chính trị của tỉnh...dưới mọi hình thức. Đối với tác phẩm tham gia cuộc vận động được BTC sử dụng dưới hình thức nào đều có sự trao đổi, thỏa thuận giữa bên sử dụng và tác giả với tinh thần ủng hộ và đóng góp cho các hoạt động tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, con người Phú Thọ. Không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm cho tác giả.
7. Trách nhiệm của tác giả
- Bản quyền ca khúc thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và bản quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc nộp ca khúc tham gia dự thi khẳng định tác giả đã chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về Phú Thọ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ./.                                     
 
Nơi nhận:                                                      
- TT.Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;                
- Lưu: VT, QLVH&GĐ.
 
T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
                           ( Đã ký )
 
GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL
Nguyễn Đắc Thủy

 


                 
 
 

 

 

          


      

Nguồn tin: VP Hội NVHN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây