Thông tin mới của Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Thứ sáu - 18/03/2022 07:13
       Thời gian qua, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhận được đơn của Hội viên Đào Thị Mùi và ông Trần Phan Dương cùng một số hội viên khác nêu thắc mắc về một trường hợp ký quyết định kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên đầu năm 2021...
Thông tin mới của Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
                                    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                        Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

                         Kính gửi:     Toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
 
       Thời gian qua, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhận được đơn của Hội viên Đào Thị Mùi và ông Trần Phan Dương cùng một số hội viên khác nêu thắc mắc về một trường hợp ký quyết định kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên đầu năm 2021.
Đơn trên nêu 4 vấn đề:
1. Tại sao hội viên Vũ Thị Kim Liên là người đạo bài thơ “Say tình” từ bài “Cùng say” của ông Trần Phan Dương khi ông này đã công khai đưa lên trang facebook cá nhân ngày 9/4/2018 nhưng vẫn được kết nạp vào hội.
2. Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội ký Quyết định kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên là vi phạm quy chế, sai nguyên tắc.
3. Trong việc kết nạp này có vụ lợi, riêng tư, đi đêm đưa Vũ Thị Kim Liên vào Hội khuất tất bằng cửa sau.
4. Ông Chủ tịch tự ký quyết định dấm dúi trao cho hội viên Vũ Thị Kim Liên…
Sau đơn trên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội lại nhận được đơn của hội viên Vũ Thị Kim Liên tố cáo ông Trần Phan Dương là người đạo bài thơ “Say tình” của mình, sửa lại mấy chữ, đổi thành bài “Cùng say”. Hội viên Vũ Thị Kim Liên cũng tố cáo ông Trần Phan Dương đã cùng một số người cố tình sắp đặt bôi nhọ, vu cáo nhằm hãm hại mình.
Tôi Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội trả lời như sau:
 - Dựa trên văn bản, chứng cứ của ba bên Hội viên Vũ Thị Kim Liên, Hội viên Đào Thị Mùi, ông Trần Phan Dương hiện đang lưu trữ tại văn phòng Hội Nhà văn Hà Nội.
- Dựa vào xác minh của Ban Kiểm tra, Ban Hội viên khoá XII đã làm rõ việc còn tồn tại trong nhiệm kỳ trước cần được xử lý.
- Tôi đã nghe và trực tiếp kiểm tra lại các chứng cứ báo cáo.
- Theo tài liệu của mỗi bên cung cấp.
A. Chứng cứ của ông Trần Phan Dương và nhóm hội viên tố giác nộp tại văn phòng Hội làm bằng chứng gồm:
- Bài thơ “Cùng say” của ông Trần Phan Dương được đăng trên trang facebook Nick cá nhân “Phan Dương” ngày 9/4/2018.
- Clip do ông Nguyễn Tiến Nhân quay một nhóm bạn của ông Trần Phan Dương đang bàn bạc về 2 bài thơ đưa lên mạng xã hội cùng thời điểm này.
- Giấy xác nhận đóng dấu treo của Tủ sách Bốn phương do nhân viên ký ngày 26/9/2018. (Xác nhận này và một số văn bản do nhóm người trong Ban chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam Linh Đàm nơi ông Trần Phan Dương sinh hoạt tự đi xác minh, chưa được cơ quan có tư cách pháp nhân nào kiểm chứng).
(Ngoài ra không có bằng chứng nào khác chứng minh bài thơ “Cùng say” của ông Dương có trước ngày 9/4/2018)
B. Chứng cứ của Hội viên Vũ Thị Kim Liên đã nộp tại văn phòng làm bằng chứng gồm:
- Đơn tố cáo và bản tường trình.
- Bài “Rượu tình” sau đổi thành bài “Say tình” đăng trên trang faceboook có nick “Vũ Thị Kim Liên” ngày 19/12/2017.
- Video clip tác giả tự trình bàu bài “Say tình” tại Hội Thơ Truyền Đăng ngày 20/12/2017.
Bạn facebook có nick “Cù Du Cùng” chia sẻ về trang cá nhân ngày 26/02/2018.
Giấy xác nhận tổ chức bản thảo của Tủ sách Bốn phương do ông Giám đốc Ngô Văn Dương ký đóng dấu xác nhận:
- Đã nhận bản thảo của tác giả Vũ Thị Kim Liên 20/2/2018.
- Chỉnh sửa biên tập xong và gửi nhà xuất bản 24/3/2018. Gửi bản thảo đã biên tập cho tác giả 02/4/2018.
- Nhà văn Dương Cường gửi email cho báo Quảng Ninh lúc 11h22 phút ngày 24/3/2018 lời bình “Đến với bài thơ hay” bài “Say tình” của Vũ Thị Kim Liên.
- Báo Quảng Ninh đã đăng bài thơ “Say tình” của Vũ Thị Kim Liên ngày 20/4/2018.
- Bản Vi bằng do văn phòng Thừa phát lại thuộc Sở Tư pháp TP. Hà Nội ghi nhận ngày 28/12/2019.
- Bản Quyền tác giả do Cục Bản Quyền tác giả xác nhận ngày 01/02/2021.
- Quyết định xuất bản phẩm “Tình yêu và nỗi nhớ” do ông Giám đốc Nxb. Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều ký ngày 13 tháng 5 năm 2018 trong đó có bài “Say tình” trang 21.
Căn cứ vào những chứng cứ, văn bản pháp lý, tài liệu hiện có của các bên cung cấp được lưu giữ trên để đối chứng, thấy được:
- Thời gian xuất xứ bài “Say tình” của hội viên Vũ Thị Kim Liên có trước bài “Cùng say” của ông Trần Phan Dương ít nhất là 3 tháng 20 ngày.
- Những chứng cứ đó đã được cơ quan tư pháp xác nhận nên không có lý do gì để bác bỏ tư cách hội viên của nhà văn Vũ Thị Kim Liên theo đơn đề nghị được.
Việc ký quyết định kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên là dựa trên các quyết định sau:
a. Ban văn xuôi khoá XII đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị BCH Hội Nhà văn Hà Nội xét kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên.
b. BCH Hội Nhà văn Hà Nội khoá XII đã bỏ phiếu đồng ý kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên.
c. Trường hợp này đã công khai là: Để lại xác minh làm rõ theo đơn đề nghị của ông Trần Phan Dương.
d. Không có văn bản nào phủ quyết kết quả đã thông qua của BCH khoá trước.
e. Đây không phải là trường hợp tuỳ tiện hay tự ý kết nạp hội viên mới.
- Quyết định khi đã rõ ràng Vũ Thị Kim Liên không đạo thơ là thừa nhận kết quả bỏ phiếu của Ban văn xuôi, BCH khoá XII trả lại quyền lợi cho hội viên.
- Tôi ký Quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật không có gì là sai trái hay không đúng quy chế, quy trình, nguyên tắc nào quy định cả.
- Những thông tin như dư luận là chỉ nghe từ một phía của một số người bảo vệ ông Trần Phan Dương yêu cầu xử lý là không có cơ sở.
Với gần 20 bài viết phát tán, trên mạng xã hội của hội viên Đào Thị Mùi trong trang facebook nick “Đào Thị Mùi” và ý kiến của một số hội viên quy kết:
a. Ông Chủ tịch vì tư lợi mà ký quyết định kết nạp hội viên Vũ Thị Kim Liên.
b. Ai là người đi đêm dẫn dắt Vũ Thị Kim Liên vào hội bằng cửa sau (hội viên Đào Thị Mùi cũng phải đưa ra bằng chứng làm sáng tỏ những việc này trước dư luận).
c. Tôi ký Quyết định để tại văn phòng yêu cầu nhân viên văn phòng gọi hội viên lên nhận. Tôi không phải là người trao Quyết định cho hội viên Vũ Thị Kim Liên như hội viên Đào Thị Mùi bịa đặt trên mạng.
- Tại cuộc họp Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khoá XIII ngày 21 tháng 10 năm 2021 tôi đã trình bày rõ những vấn đề như trên và được lãnh đạo các cơ quan cấp trên, cơ quan hữu quan thành phố: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội, Phòng bảo vệ anh ninh nội bộ PA03, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội tham dự cuộc họp nhất trí.
Trên đây là một số bằng chứng từ ba phía cung cấp và dựa trên những văn bản đã được xác nhận. Tôi trả lời công khai bằng thông báo này và có ý kiến như sau:
Hội Nhà văn Hà Nội là tổ chức Chính trị - xã hội -  nghề nghiệp, không phải là cơ quan pháp luật. Tôi trả lời dựa trên bằng chứng, chứng cứ hiện có của các bên.
- Hội viên Đào Thị Mùi cùng một số hội viên, tham gia vụ tố giác này và ông Trần Phan Dương nếu thấy không thoả đáng với trả lời trên thì làm đơn gửi đến cơ quan pháp luật xét, xử lý theo luật định…
Kể từ ngày công khai thông báo, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những nội dung liên quan đến vụ việc này.
Trân trọng thông báo!
                                                                              
TRẦN GIA THÁI
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
( Đã ký )

Nguồn tin: VP. Hội NVHN

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây