Phát động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội - Đổi mới và phát triển”

Thứ tư - 15/05/2024 06:04

 

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

H

NSND Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội LH VHNT Hà Nội phát biểu trong buổi Lễ phát động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề "Hà Nội - Đổi mới và phát triển". Ảnh: Thụy Du

Phát biểu phát động, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh, cuộc vận động sáng tác “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” được tổ chức nhằm kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội; khơi dậy, phát huy lòng tự hào về Thăng Long - Hà Nội; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng cho nhân dân; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thời đại; phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm kêu gọi toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động với tâm huyết, khát vọng, tài năng, trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, để sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng, từ đó tuyên truyền tới nhân dân Thủ đô và cả nước về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trách nhiệm phát triển Thủ đô.

h,

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh khẳng định, đây là hoạt động thiết thực thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23-3-2024 của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Bà Trần Thị Vân Anh cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về chủ đề “Hà Nội - Đổi mới và phát triển”.

Hội viên thuộc 9 hội chuyên ngành trong toàn Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đều có thể tham gia cuộc vận động. Tác phẩm tham gia thuộc các hình thức: Văn học (thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết); âm nhạc (ca khúc); nhiếp ảnh (ảnh đơn, ảnh bộ); mỹ thuật (hội họa, điêu khắc); sân khấu (chèo, kịch nói, cải lương); điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu), múa (tiết mục múa, thơ múa, kịch múa); văn nghệ dân gian; kiến trúc (công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị).

Tác phẩm tham gia tập trung phản ánh các giá trị văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội; đề cao và tôn vinh những giá trị đạo đức, truyền thống, phù hợp với cuộc sống hiện đại của con người Thủ đô trong giai đoạn hiện nay; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo; những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Hà Nội.

Các tác phẩm cũng có thể ghi nhận, thể hiện, cổ vũ sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 30-8 tại Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hội đồng nghệ thuật sẽ thẩm định tác phẩm qua 2 vòng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 9 giải A, 18 giải B, 27 giải C.


 

HỘI LIÊN HIỆP
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
 
                       Số:     /KH-HLH
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       ----------------------------------------------------------------
             Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024
 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân

------------------

        Thực hiện văn bản số 1177/UBND-KGVX ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” và Quyết định số 394/QĐ-SVHTT ngày 04/5/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thực hiện;

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai hiệu quả Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân đã được Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt.

2.  Phân công cụ thể, chi tiết các phần việc, tiến độ triển khai, giao các đơn vị thực hiện đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong khâu tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân theo đúng nội dung Đề án đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-SVHTT ngày 04/5/2024.

II. NỘI DUNG

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân theo những nội dung cụ thể sau đây:

1. Đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm, nội dung chương trình

1.1. Đối tượng tham gia

- Là hội viên 09 Hội chuyên ngành trong toàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật và Tổ Thư ký được gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc vận động nhưng không được tham gia xét chọn giải thưởng.

1.2. Thời gian, địa điểm

- Phát động Cuộc vận động: dự kiến ngày 14 tháng 5 năm 2024

- Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến hết ngày 30/8/2024.

- Tổ chức chấm chọn tác phẩm: tháng 9/2024

+ Vòng Sơ Khảo: từ 01/9 đến 20/9/2024 (Hội đồng nghệ thuật 09 hội chuyên ngành tổ chức xét chọn tác phẩm tham gia Cuộc vận động).

+ Vòng Chung khảo: từ 21/9 đến 30/9/2024 (Hội đồng nghệ thuật Hội Liên hiệp tổ chức xét chọn các tác phẩm từ Vòng Sơ khảo gửi lên)

- Tổng kết và trao giải: Quý IV, năm 2024 (dự kiến vào dịp 10/10).

- Địa điểm (dự kiến): Nhà hát Âu Cơ - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

2. Nội dung, hình thức, yêu cầu, cơ cấu giải thưởng

2.1. Nội dung

- Phản ánh các giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long – Hà Nội; đề cao và tôn vinh những giá trị đạo đức, truyền thống, phù hợp với cuộc sống hiện đại của con người Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

- Phản ánh về đề tài công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Hà Nội.

- Ghi nhận, thể hiện, cổ vũ sự phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

2.2. Hình thức

Thể loại tác phẩm, loại hình nghệ thuật: Tác phẩm tham gia cuộc vận động bao gồm một số thể loại văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt hoặc được dịch sang tiếng Việt, chữ Việt. Cụ thể:

- Văn học: Thơ, Truyện ngắn, Tiểu thuyết

Bản thảo dự thi in trên một mặt giấy A4, hoặc lưu bằng tập tin (file) theo chương trình word, phông chữ time new roman, cỡ chữ 14.

- Âm nhạc: Ca khúc

Các ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời (bản mềm hoặc bản chép tay rõ ràng) trên giấy khổ A4, kèm theo đĩa CD đã thu âm bài hát.

- Nhiếp ảnh: Ảnh đơn, Ảnh bộ (Ảnh bộ có giá trị tương đương ảnh đơn)

Ảnh màu hoặc đen trắng (không nhận file scan hoặc chụp từ ảnh giấy), cỡ ảnh 30cm x 45cm, không ép plastic, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, địa danh nơi ảnh chụp, thời gian chụp. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi chấm giải.

- Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc

Tác giả nộp ảnh màu khổ 14cm x 24cm (chất lượng cao) chụp tác phẩm dự thi, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, thời gian sáng tác.

Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi tác phẩm khi chấm giải.

- Sân khấu: Chèo, Kịch nói, Cải lương

Là những kịch bản sân khấu các thể loại nghệ thuật truyền thống và kịch nói.

- Điện ảnh: Phim truyện, phim tài liệu

Là những tác phẩm đã được dàn dựng thành phim. Phim ngắn có độ dài không quá 60 phút và không quá 120 phút đối với phim dài (kể cả phần giới thiệu).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB.

- Múa:

Là các tiết mục múa độc lập, thơ múa, kịch múa.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB.

- Văn nghệ dân gian:

Các công trình nghiên cứu, sưu tầm về Hà Nội xưa và nay.

- Kiến trúc:

Các công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị…

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB.

2.3. Quy định về tác phẩm

- Tác phẩm chưa được đăng tải trên sách, báo hoặc tham dự bất kỳ cuộc thi nào.

- Tác phẩm dự thi phải tuân thủ và chuyển tải ít nhất một nội dung theo đúng những quy định trong Đề án, Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động.

- Tác phẩm dự thi không hợp lệ nếu sao chép tác phẩm khác dưới mọi hình thức.

- Sau khi tác phẩm dự thi đạt giải, có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ xem xét xử lý theo quy định và thu hồi giải thưởng.

2.4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Đặc biệt.

- 09 Giải A.

- 18 Giải B.

- 27 Giải C.

III. KINH PHÍ

- Tổng kinh phí khái toán thực hiện Đề án: 970.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn./.)

- Nguồn kinh phí:

+ Được lấy từ kinh phí  được UBND Thành phố giao cho Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội.

+ Nguồn huy động xã hội háo và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 09 hội chuyên ngành và đơn vị trực thuộc

- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội:

+ Chủ trì, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

+ Thành lập Ban Tổ chức gồm: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 09 Hội chuyên ngành trực thuộc Hội, mời đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, các Ban, Sở, ngành liên quan trực tiếp tham gia.

+ Thành lập Hội đồng nghệ thuật Hội Liên hiệp xét Vòng Chung khảo gồm: Thường trực Hội Liên hiệp, Chủ tịch 09 Hội chuyên ngành.

- 09 Hội chuyên ngành trực thuộc:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phát động rộng rãi Cuộc Vận động tới toàn thể hội viên.

+ Tiếp nhận các tác phẩm tham gia Cuộc vận động; thành lập và tổ chức để Hội đồng nghệ thuật Hội chuyên ngành tiến hành xét chọn tác phẩm có chất lượng (Vòng Sơ Khảo).

+ Gửi các tác phẩm đã xét chọn (Vòng Sơ khảo) lên Hội đồng nghệ thuật Hội Liên hiệp để xét chọn tác phẩm tham gia Cuộc vận động (Vòng Chung khảo).

- Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội:

Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu Ban Tổ chức Cuộc vận động các nhiệm vụ sau:

+ Tham mưu xây dựng các văn bản: Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án, Quy chế Cuộc vận động sáng tác, Thể lệ dự thi Cuộc vận động sáng tác và các văn bản có liên quan; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở, ban, ngành liên quan về kết quả Cuộc vận động theo quy định.

+ Tiếp nhận các tác phẩm từ Hội đồng nghệ thuật các hội chuyên ngành xét chọn Vòng Sơ khảo, tổ chức để Hội đồng nghệ thuật Hội Liên hiệp xét chọn Vòng Chung khảo các tác phẩm tham gia Cuộc Vận động.

+ Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện; sử dụng nguồn kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.  

+ Tham mưu tổ chức Lễ phát động, Lễ Tổng kết và trao Giải; tổng hợp đề xuất khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt giải theo quy định.  

- Các đơn vị cấp 2 trực thuộc:

+ Thường xuyên giới thiệu và tuyên truyền Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - đổi mới và phát triển” nhân kỷ năm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), 80 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân trên hệ thống thông tin nội bộ (Tạp chí Người Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội điện tử, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo VHNT Hà Nội…).  

 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Góp ý kiến về Kế hoạch thực hiện, tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo UBND Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án theo đúng lộ trình và thời gian quy định.

- Xem xét cử đại diện tham gia Ban tổ chức, duyệt chương trình theo đề nghị của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

3. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao:

- Phối hợp, hướng dẫn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Đề án đã được phê duyệt.

- Xem xét cử đại diện tham gia Ban tổ chức, duyệt chương trình theo đề nghị của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

4. Đề nghị Sở Tài chính:

- Phối hợp, hướng dẫn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thanh quyết toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định.   

- Xem xét cử đại điện tham gia Ban tổ chức, duyệt chương trình theo đề nghị của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân , Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đề nghị các các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện để Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” năm 2024 thành công tốt đẹp./.

        

 
 

 

THỂ LỆ
 

 Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về chủ đề:
 “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 80 năm ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

 

 

 
 
     Thực hiện văn bản số 1177/UBND-KGVX ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội - Đổi mới và phát triển”; Quyết định số 394/QĐ-SVHTT ngày 04/5/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thực hiện;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-HLH, ngày 10/5/2024 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật ban hành Thể lệ Cuộc vận động như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chủ đề và nội dung.

1.1. Chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển”.

1.2. Nội dung:

- Phản ánh các giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long – Hà Nội; đề cao và tôn vinh những giá trị đạo đức, truyền thống, phù hợp với cuộc sống hiện đại của con người Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

- Phản ánh về đề tài công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Hà Nội.

- Ghi nhận, thể hiện, cổ vũ sự phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

2. Đối tượng tham gia

- Là hội viên 09 Hội chuyên ngành trong toàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật và Tổ Thư ký được gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc vận động nhưng không được tham gia xét chọn giải thưởng.

3. Loại hình

Tác phẩm tham gia Cuộc vận động bao gồm các loại hình nghệ thuật sau: Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Kịch bản Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc.

4. Thời gian

4.1. Thời gian tiến hành Cuộc vận động: Từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024

4.2. Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến hết ngày 30/8/2024.

(tính theo dấu bưu điện hoặc ngày, tháng được xác định trên hộp thư điện tử, Fax.)

5. Nơi nhận tác phẩm

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Quy trình chấm giải, công bố kết quả

- Hội đồng nghệ thuật tổ chức thẩm định qua 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo

+ Vòng Sơ Khảo: từ 01/9 đến 20/9/2024 (Hội đồng nghệ thuật 09 hội chuyên ngành tổ chức xét chọn tác phẩm tham gia Cuộc vận động).

+ Vòng Chung khảo: từ 21/9 đến 30/9/2024 (Hội đồng nghệ thuật Hội Liên hiệp tổ chức xét chọn các tác phẩm từ Vòng Sơ khảo gửi lên)

- Tổng kết và trao giải: Quý IV, năm 2024 (tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024).

7. Hội đồng thẩm định

7.1. Hội đồng xét chọn vòng Sơ khảo (Hội đồng nghệ thuật 09 hội chuyên ngành do các Hội chuyên ngành quyết định thành lập).

7.2. Hội đồng xét chọn vòng Chung khảo (Thường trực Hội Liên hiệp và 09 Chủ tịch Hội chuyên ngành)

8. Cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng

- Loại giải: Giải Đặc biệt, Giải A, Giải B, Giải C. Không phân chia theo loại hình tác phẩm.

- Số lượng: 01 Giải Đặc biệt, 09 Giải A, 18 Giải B, 27 Giải C.

- Giá trị giải thưởng:

+ Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng

+ Giải A: 5.000.000 đồng

+ Giải B: 3.500.000 đồng

+ Giải C: 2.500.000 đồng

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy định về tác phẩm

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia Cuộc vận động là những tác phẩm hoàn chỉnh, chưa được công bố, đăng tải trên sách báo; chưa tham dự bất kỳ cuộc thi nào;

- Tác phẩm dự thi phải tuân thủ và chuyển tải ít nhất một nội dung theo đúng những quy định trong Đề án, Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động;

- Tác phẩm dự thi không hợp lệ nếu sao chép tác phẩm khác dưới mọi hình thức;

- Mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều loại hình nghệ thuật trong 09 loại hình Ban tổ chức quy định, tác giả ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, email, số điện thoại liên lạc.

- Sau khi tác phẩm dự thi đạt giải, có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ xem xét xử lý theo quy định và thu hồi giải thưởng.

2. Quy định chi tiết đối với từng loại hình nghệ thuật

Tác phẩm tham gia cuộc vận động bao gồm một số thể loại văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt hoặc được dịch sang tiếng Việt, chữ Việt. Cụ thể:

2.1. Văn học: Thơ, Truyện ngắn, Tiểu thuyết

Tác phẩm dự thi được đánh vi tính trên một mặt giấy A4, hoặc lưu bằng tập tin (file) theo chương trình word, phông chữ time new roman, cỡ chữ 14.

2.2. Âm nhạc: Ca khúc

Các ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời (bản mềm hoặc bản chép tay rõ ràng) trên giấy khổ A4, kèm theo đĩa CD đã thu âm bài hát.

2.3. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn, Ảnh bộ (Ảnh bộ có giá trị tương đương ảnh đơn)

Ảnh màu hoặc đen trắng (không nhận file scan hoặc chụp từ ảnh giấy), cỡ ảnh 30cm x 45cm, không ép plastic, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, địa danh nơi ảnh chụp, thời gian chụp. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi chấm giải.

2.4. Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc

Tác giả nộp ảnh màu khổ 14cm x 24cm (chất lượng cao) chụp tác phẩm dự thi, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, thời gian sáng tác.

Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi tác phẩm khi chấm giải.

2.5. Sân khấu: Chèo, Kịch nói, Cải lương

Là những kịch bản sân khấu các thể loại nghệ thuật truyền thống và kịch nói. Tác giả nộp kịch bản hoặc USB (nếu đã dàn dựng) kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

2.6. Điện ảnh: Phim truyện, phim tài liệu

Là những tác phẩm đã được dàn dựng thành phim. Phim ngắn có độ dài không quá 60 phút và không quá 120 phút đối với phim dài (kể cả phần giới thiệu).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

2.7. Múa:

Là các tiết mục múa độc lập, thơ múa, kịch múa.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

2.8. Văn nghệ dân gian:

Các công trình nghiên cứu, sưu tầm về Hà Nội xưa và nay.

2.9. Kiến trúc:

Các công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị…

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB.

3. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả

3.1. Quy định sử dụng tác phẩm

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm (kể cả đạt giải và không đạt giải) gửi tham dự cuộc vận động.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo qui định của pháp luật Việt Nam thì Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng.

3.2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi qui định trong thể lệ Cuộc vận động.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan và thuế thu nhập tính theo mức tiền thưởng theo qui định.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định, đánh giá nội dung tác phẩm dự thi của các tác giả sau khi nhận được tác phẩm.

2. Tất cả thông tin trong tác phẩm phải đảm bảo tính xác thực và tác giả phải chịu trách nhiệm về độ xác thực của những thông tin đó.

3. Các tác giả tự đảm bảo mọi chi phí trong quá trình sáng tác. Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động được nhận giải thưởng (nếu có), Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc vận động vào mục đích tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả thêm bất cứ khoản kinh phí nào cho người sở hữu tác phẩm.

4. Việc gửi tác phẩm tham gia đồng nghĩa với việc chấp thuận thể lệ; Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do lỗi từ người tham dự và những thất thoát, chi phí phát sinh cho việc nhận giải.

Trên đây là Thể lệ Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thực hiện, rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Văn nghệ sĩ Thủ đô, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành Thành phố để Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề: “Hà Nội - Đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024”, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân thành công tốt đẹp./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

NSND Trần Quốc Chiêm
(Đã Ký)

-----------------------------------------

Bùi Việt Mỹ (Tổng hợp Thông tin)

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây